Harjus

Harjus on Vuoksen vesistön järvialueilla taantunut, mutta sitä tavataan harvinaisena edelleen myös Pielisessä. Harjus on hyvin paikkauskollinen kala, ja yhdeltä paikalta harjukset pyytämällä voi kestää vuosikymmeniä ennen kuin paikalle muodostuu uusi kanta.

• Uhanalaisuusluokitus: Silmälläpidettävä
• Kalastusasetuksen mukainen alamitta Vuoksen vesistössä: 35 cm
• Rauhoitettu leveyspiirin 67°00′N eteläpuolisissa sisävesissä eli esim. Vuoksen vesistössä huhtikuun 1 päivästä toukokuun 31 päivään
• Suositus: alamitta 40 cm, otettava ruokakalaksi vain harkiten

Lisätietoja harjuksesta Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen hallinoiman Saimaan lohikalat -hankkeen internet-sivuilta.Saimaan Lohikalayhdistys ry

Sähköposti: info(at)saimaanlohikalayhdistys.fi