Saimaan lohikalayhdistys aloittaa rasvaeväleikattujen järvilohien istuttamisen keväällä 2014

Saimaan lohikalayhdistys istuttaa tänä keväänä Pielisjokeen reilut 400 kappaletta 2-vuotiaita rasvaeväleikattuja järvilohia. Istutuksen rahallinen arvo on 1200 euroa. Rasvaeväleikatut kalat vaeltavat Pielisjoesta eri puolille Saimaan vesistöä syönnöstämään, ja ne on tarkoitettu kalastettaviksi lakisääteisen 60 cm alamitan saavutettuaan.

Perustamme vuoden 2014 aikana istutusrahaston, jonka avulla pyrimme moninkertaistamaan istutusmäärän tulevina vuosina. Päämääränämme on tarjota Saimaalla vastuullisesti kalastaville elämyksiä isokokoisten rasvaeväleikattujen saaliskalojen muodossa, sekä vähentää alamittaisiin ja lajin säilymisen kannalta välttämättömiin rasvaevällisiin yksilöihin kohdistuvaa kalastuspainetta.

Rapala-rahasto myönsi yhdistykselle avustusta vastuullisen kalastuksen tiedotuskampanjaa varten. Laadimme kala-aiheiseen kuvitukseen erikoistuneen graafikon Sakke Yrjölän kanssa esitteen, jonka tarkoituksena on kertoa havainnollisella tavalla, kuinka lohikalaistutusten tuottoa voidaan parantaa järkeistämällä kalastuksen järjestämistä ja vähentämällä alamittaisten kalojen kuolleisuutta. Esitettä on painettu 5000 kappaletta, ja sitä on jaettu jo laajalti mm. Vuoksen vesistöalueen kalastusalueille ja kalastustarvikeliikkeisiin.

15.3.2014 järjestetyssä yhdistyksen vuosikokouksessa käsittelimme istutusrahaston perustamisen lisäksi mm. lohikalaistukkaiden kasvatukseen liittyviä laatukysymyksiä sekä Palokin koskien ennallistamishanketta, jota yhdistys on sitoutunut edistämään kaikilla käytössä olevilla resursseillaan. Hallitus esitteli kokouksessa myös vuoden 2013 toimintakertomuksen ja toimintasuunnitelman vuodelle 2014.

Yhdistys päätti vuosikokouksessaan kutsua ensimmäiseksi sääntöjensä mukaiseksi kunniajäsenekseen Jasper Pääkkösen, joka on puolustanut julkisuudessa toistuvasti Vuoksen vesistöalueen uhanalaisia lohikaloja. Pääkkönen on nostanut Suomen kestämättömän kalastuspolitiikan lisäksi julkiseen keskusteluun myös vesivoimarakentamisen, joka on säätelemättömän kalastuksen ohella toinen merkittävin syy Vuoksen vesistön vaelluskalakantojen surkeaan nykytilaan.

Lähiaikoina ilmestyvässä Vetouistelu-lehdessä julkaistavassa artikkelissa kerrotaan tarkemmin yhdistyksemme toiminnasta ja sen tavoitteista. Julkaisemme vuoden 2014 aikana internet-sivuillamme kiinnostavia artikkeleja mm. Saimaasta ja sen reliktilajien syntyhistoriasta. Taimenen kalastuksen pioneerina tunnettu Risto Asikainen tulee kertomaan yksihaaraisten koukkujen käytöstä lohikalojen uistelussa, ja Puulan kalastusalueen hallituksen varapuheenjohtaja Kari Väinölä käsittelee artikkelissaan kalastuksen säätelyn vaikutusta lohikalakantoihin ja saaliskalojen keskikokoon.

Saimaan lohikalayhdistys tarjoaa vuoden 2014 jäsenetuna 38:lle ensimmäiselle jäsenmaksun maksaneelle Trombi-vetopellin, joka toimii rasvaeväleikattujen järvilohien ja taimenten uistelussa erinomaisesti. Yksikoukkuisena vieheenä Trombi antaa kalastajalle lähtökohtaisesti hyvät edellytykset alle 60 cm pituisten ja/tai rasvaevällisten lohikalojen vapauttamiseen ilman, että kalaa tarvitsisi nostaa vedestä veneeseen koukun irrottamista varten.

Vuosikokouksessa käsiteltyihin asioihin ja aiemmin julkaistuihin artikkeleihin voit tutustua seuraavien linkkien kautta:

Toimintakertomus 2013:

http://www.saimaanlohikalayhdistys.fi/pdfs/Toimintakertomus2013.pdf

Toimintasuunnitelma 2014:

http://www.saimaanlohikalayhdistys.fi/pdfs/Toimintasuunnitelma2014.pdf

Vuosikokouspöytäkirja 2014:

http://www.saimaanlohikalayhdistys.fi/pdfs/Vuosikokouspoytakirja_2014.pdf

Rapala-rahaston myöntämällä avustuksella toteutettu esite:

http://www.saimaanlohikalayhdistys.fi/pdfs/lohikala-esite_tulostus.pdfSaimaan Lohikalayhdistys ry

Sähköposti: info(at)saimaanlohikalayhdistys.fi