Vastuullinen kalastaja...


• Vapauttaa rasvaevälliset järvilohet, järvitaimenet ja kaikki saimaannieriät. Kyseisiä yksilöitä ei ole tarkoitettu kalastettaviksi, vaan niiden tehtävä on jatkaa sukua.

• Vapauttaa alle 60 cm mittaiset järvilohet, järvitaimenet ja alle 35 cm mittaiset harjukset, vaikka ne olisivatkin rasvaeväleikattuja yksilöitä. Huom! Saimaannieriä on ollut kokonaan rauhoitettu 1.1.2014 alkaen.

• Asettaa itselleen päiväkohtaisen saaliskiintiön, maksimissaan 2 lohikalaa / vuorokausi. Vapaa-ajankalastajan ei tule koskaan kalastaa yli oman tarpeensa.

• Välttää kalastamista välikoon verkoilla (solmuväli: 25-79mm) lohikalojen syönnös- ja vaellusalueilla. Verkkoon jäänyt alle 60 cm:n mittainen järvilohi tai järvitaimen on merkki siitä, että kalastajan tulee kasvattaa käytettävää solmuväliä tai vaihtaa kalastuspaikkaa.

• Välttää lohikaloja kalastettaessa useamman kuin yhden koukun käyttöä per uistin.

• Pyrkii vapauttamaan lohikalat vedenrajassa veneen ulkopuolella ja käyttää kalaystävällistä haavia (solmuton tai silikoninen/kuminen havas) ja vedellä täytettävää astiaa, jossa koukku voidaan irrottaa.

• Välittää tietoa vastuullisen kalastuksen menetelmistä ja ohjesäännöistä myös muille kalastajille.Vastuullinen vesialueen omistaja tai kalastusalue...


• Noudattaa Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen hallinnoiman Saimaan lohikalat -hankkeen laatimaa kalastusaluekohtaista kalastuksenjärjestämissuunnitelmaa.

• Asettaa rasvaevälliset järvilohet ja järvitaimenet pyyntikieltoon omalla vesialueellaan.

• Asettaa rasvaeväleikatuille järvilohille ja järvitaimenille vuorokausikiintiön maks 2 lohikalaa / vrk.

• Ei istuta järvialueelle järvilohta, järvitaimenta tai saimaannieriää, mikäli niitä ei ole merkitty rasvaeväleikkausmenetelmällä.

• Rajoittaa pyydyskalastusta järvilohen ja järvitaimenen vaellusreiteillä ja nousuväylillä, sekä saimaannieriän ja harjuksen tunnetuilla lisääntymis- ja elinalueilla.

• Kieltää kohosiimapyynnin (lohisiima) vesialueellaan.

• Harjoittaa aktiivista kalastuksenvalvontaa ja varmistaa, että vesialueelle asetettuja kalastusrajoituksia ja alamittoja noudatetaan.

• Välittää tietoa kalastuksenjärjestämissuunnitelmista ja vastuullisten kalastusrajoitusten asettamisen tärkeydestä myös muille vesialueen omistajille.


Lisätietoja vastuullisesta kalastuksesta Saimaan lohikalat -hankkeen ja Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön internet-sivuilta.Saimaan Lohikalayhdistys ry

Sähköposti: info(at)saimaanlohikalayhdistys.fi