Saimaan lohikalayhdistys ry

Yhdistyksen tarkoitus on edistää Vuoksen vesistöalueen uhanalaisten lohikalakantojen suojelua ja lajien palauttamista kestävälle, luonnollisen lisääntymisen vaatimalle tasolle.

Toimintamme perustuu vapaaehtoisuuteen. Yhdistys ei maksa sen hallitukselle tai muille toiminnassa mukana oleville henkilöille palkkaa tai muita etuisuuksia. Mahdollisista kulukorvauksista sovitaan tapauskohtaisesti erikseen. Yhdistys pitää toimintansa avoimena ja julkaisee tilinpäätöksensä vuosittain internet-sivuillaan.


Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

• Antaa Saimaan lohikalojen kalastukseen liittyviä suosituksia
• Osallistuu parhaan kykynsä mukaan lohikalojen istutuksiin ja kutupaikkojen kunnostuksiin yhteistyössä mm. kalastusalueiden ja kalastusosakaskuntien kanssa.
• Kerää ja julkaisee aiheeseen liittyvää tutkimus- ja kokemustietoa sekä välittää sitä Saimaan vesistöalueen toimijoille, jäsenistölleen ja muille sidos- ja kohderyhmille.
• Kehittää, kerää ja jakaa kalastajille tietoa kestävän kalastuksen mukaisista pyyntivälineistä, menetelmistä sekä asenteista.
• Pitää yhteyttä jäsenistöönsä, mediaan, kalastusosakaskuntiin, kalastusalueisiin, viranomaisiin ja muihin järjestöihin.


Toimintansa tukemiseksi yhdistys:

• Ottaa vastaan lahjoituksia ja avustuksia.
• Hankkii yhteistyökumppaneita.
• Järjestää yleisötapahtumia.
• Järjestää asianomaisilla luvilla tarvittaessa arpajaisia ja rahankeräystä.


Yhdistyksen varainkäytön periaatteet:

• Jäsenmaksuista tuloutuneilla varoilla katetaan toimintamme pakolliset ylläpitokulut, mm. internet-sivut ja pankkikulut.
• Muut jäsenmaksuista kertyneet varat käytetään pääsääntöisesti rasvaeväleikattuihin lohikalaistukkaisiin ja mätirasiaistutuksiin. Mikäli yhdistyksen talous ja kassavarat sallivat, laatii hallitus vuosittain istutussuunnitelman, joka tuodaan vuosikokouksen käsiteltäväksi.
• Mikäli yhdistys saa rahalahjoituksia, se käyttää lahjoitusten kautta saamansa varat lahjoittajan toiveiden mukaisesti ja kohdentaa ne esimerkiksi tiettyyn kalalajiin, kalastusalueeseen tai virtavesikunnostuksiin. Mikäli lahjoittaja ei yksilöi rahalahjoituksen käyttökohdetta, yhdistys käyttää lahjoitusvarat pääsääntöisesti rasvaeväleikattuihin lohikalaistukkaisiin, virtavesikunnostuksiin, mätirasiaistutuksiin, kalastuksenvalvonnan tehostamistoimiin ja tiedottamiseen.
• Yhdistys hakee aktiivisesti avustuksia viranomaisilta ja muilta niitä tarjoavilta tahoilta. Avustuksia haetaan mm. virtavesien kunnostustöihin, kalastuksenvalvonnan tehostamiseen ja vastuullisen kalastuksen periaatteista tiedottamiseen.Saimaan Lohikalayhdistys ry

Sähköposti: info(at)saimaanlohikalayhdistys.fi